Uzgoj svinja i svinjsko meso

 Naslovna / Ponuda / Uzgoj svinja i svinjsko meso
  • Osnovna delatnost je proizvodnja i prodaja mesa. Specijalizovani smo za izvoz svinjskog, goveđeg i pilećeg mesa.
  • Velika količina tovljenika na mesečnom nivou, srpski uzgoj spremni za izvoz za tržište po GOST-r sertifikatu, kao i kontakt sa klanicama sa izvozim dozvolama.
  • Moguća saradnja na godišnjem nivou
  • Kupcima nudimo utovljeno meso, prerađeno francuskom obradom, u polutkama.
  • Nudimo svinje I klase, tovne svinje i krmače, po želji kupca.

Pouzdanost je najveći atribut dobrog proizvođača hrane. Mi posebnu pažnju pridajemo redovnoj kontroli svežeg mesa, stručnjaci neprekidno kontrolišu proces proizvodnje.

 

Svinjske farme

Na produktivno svojstvo svinja utiču: temperatura,vlažnost,broj svinja u grupi,vrsta poda,veličina smeštajnog prostora itd..Što je manji broj svinja u kavezu (do 25 kom.), to se postižu bolji rezultati. U proizvodnji prasadi takođe je važna temperatura,zatim veličina i konstrukcija boksa za prasenje i odgoj prasadi.
Najpovoljniji način smeštaja svinja je usaglašen kombinacijom klimatskih faktora I ekonomskih interesa proizvođača. U našim farmama (mini farmama) gaje se svinje u optimalnom smeštaju po EU standardima putem čega dolazimo do najboljeg prirasta u tovu. Farme su kapaciteta od 500 do 1600 komada mesečno (na nedeljnom nivou 4x100 i 4x400 komada)

 

Baza za uspešnu i profitabilnu proizvodnju svinja čini Nukleus i multiplikaciona farma sa GGP-GP krmačama visokog genetskog potencijala. Prostor je dizajniran tako da uz dobar menadžment i vrhunsku genetiku omogućava maksimalne rezultate u proizvodnji. Poštuje se standardi propisani od strane EU vezani za zaštitu životne sredine kao standardi koji se odnose na držanje životinja.
Farma "Nukleus"se bavi proizvodnjom priplodnih nazimica F1 generacije po čuvenoj svetskoj norveškoj Landras tehnologiji, pažljivim se ukrštanjem dobijaju kvalitetni prasići koji su otporni na bolesti, veoma su plodni i optimalnog odnosa mesnatosti i masti.