Tov junadi i juneće meso

 Naslovna / Ponuda / Tov junadi i juneće meso
  • Osnovna delatnost je proizvodnja i prodaja mesa. Specijalizovani smo za izvoz svinjskog, goveđeg i pilećeg mesa.
  • Velika količina tovljenika na mesečnom nivou, srpski uzgoj spremne za izvoz na tržište po GOST-r sertifikatu, kao i kontakt sa klanicama sa izvozim dozvolama.
  • Moguća saradnja na godišnjem nivou.
  • Kupcima nudimo utovljeno meso I klase, prerađeno francuskom obradom ili obrađeno po želji kupca.
  • Nudimo junad I klase do 650kg, polutke, bikove.
  • Poslujemo u skladu sa GOST-R i HACCP standardom.


Za uspeh tova od posebnog značaja su: konzumiranje i efikasnost iskorišćavanja hrane. Oni zavise od koncentracije energije u obroku, njegovog sastava i fizičke forme pojedinih komponenti. Poznato je da sa povećanjem sadržaja neto energije u obroku povećavaju se i dnevni prirasti životinja. Sve ovo se postiže u farmama i mini farmama sa kojima imamo uspešnu saradnju.

Junadi

Simental

Simentalsku rasu odlikuju osobine: brz porast mladih grla i harmonična telesna građa, visokomesna rasa goveda.

Holštajn

Odlikuju se snažnom konstitucijom i čvrstom građom, s posebno dobro vezanim vimenom. Dominantna boja ove rase je crno-bela, mada se u populaciji holštajna, u manjoj meri, javljaju i crveno-bela grla, kod kojih je recesivni gen za crvenu boju u homozigotnom stanju. Pojedine evropske zemlje koristile su seme bikova crvenog holštajna da bi stvorile stada ovog tipa, pretapanjem simentalske rase ili crveno-belog nizijskog (rotbunt) govečeta. Oba načina su primenjivana i u Srbiji, posebno u Vojvodini.
Grla holštajn rase krupnija od frizijskih goveda. Holštajn rasu odlikuje veliki okvir tela, harmonicna grada i cvrsta konstitucija. Telesna masa bikova 1100-1300 kg.