Transport

 Naslovna / Transport

Savremeni tokovi svetske privrede zahtevaju visok nivo produktivnosti u pratećim oblastima kao što je transport robe. Često je potrebno robu prebaciti u najkraćem mogućem roku na drugi kraj sveta, a da se pri tome ona zaštiti od štetnih uticaja okoline, obezbedi od krađe i stigne na svoje odredište u neizmenjenom obliku.

 

Hladnjače

Veliko iskustvo i znanje u transportu robe sa temperaturnim režimom je garancija kvaliteta naših usluga. Naš profesionalni tim će učiniti sve kako bi se prevoz vaše robe obavio maksimalno efikasno, brzo i bezbedno.
Osnovna namena ovih tipova hladnjača je za prevoz svežih i smrznutih proizvoda - životnih namernica koje se podno-paletno utovaraju. Konstrukciju izolovane nadgradnje čine ekološki izolacioni paneli u sendvič izvođenju, sa izolacionim jezgrom, i spoljnim laminatnim oblogama. Ovako proizvedeni izolacioni paneli su se pokazali kao najbolji u odnosu na druge koji se koriste u prozvodnji izolovanih komora.

 

Kontejnerski transport

Kontejnerski transport podrazumeva prevoz robe u jedinstvenim tovarnim sudovim-sanducima, tj. ISO standardne kontejnere. Pojava kontejnera doprinela je bržem i lakšem manipulisanju robom koja se transportuje uvođenjem jedinstvene tovarne jedinice. Standardizacija u ovoj oblasti je neminovno dovela do smanjenja vremena pretovara robe kao i pratećih troškova.

 

Kamionski transport

Možemo se pohvaliti da je kamionski prevoz delatnost sa kojom je naša kompanija učinila prve korake u osvajanju tržišta. Kamioni su novije generacije, i maksimalno opremljeni da odgovore svim vašim zahtevima i potrebama.